Bredaslätt Hemslöjd med kaffe och loppis i en gammal byskola

Hemslöjd Bredaslätt är inrymt i ett gammalt timmerhus vars ursprung var 1800-tal från Alvesta. Vinkelbyggnad kommer från Kampingemåla, Södra Sandsjö en mangårds- byggnad från 1850-talet.
Men nu har platsens attraktionsvärde ökat på ett rent fantastiskt sätt. Vi talar förstås om cafe gammelstua. Där har 1700 och 1800 talets atmosfär återskapats på ett varsamt och stiltroget sätt.
Innehavarna, Torsten och Gun Rydman, har med mycket arbete och perfekt stilkänsla byggt ihop två gamla timmerhus till bas för en trivsam kaffeservering (med hembakad ostkakor) och samlingspunkt för både ”vanligt folk”, turister och speciellt kulturinteressade besökare. Hemslöjd Bredaslätt med Cafe Gammelstua är ett unikt företag.
Här kan man hålla konferens med föredrag från en talastol från 1700-talet. Nagot liknande har du kanske aldrig upplevat. Gammalt och nytt möts på ett fantasktiskt sätt. Utan överdrift en enorm tillgång för Tingsryd Kommun. Missa inte Bredaslätt.

Visited 8073 times, 3 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings