Åsnens fiskevårdsområde

Välkommen att fiska i Åsnen en fantastisk sjö på många sätt. Ett Fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km! Förutom storslaget fiske med chans att fånga Smålands största byten bjuder Åsnen på storslagna scener och ett enastående friluftsliv. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Åsnen är inte bara ett fiskeparadis. I och runt Åsnen häckar även en mängd fågelkolonier som till exempel örn, storlom, fiskjuse och lärkfalk. För att skydda dessa kolonier har flera öar och känsliga områden reserverats med tillträdesförbud under perioden 1/4 – 31/7. Dessa områden är märkta med fågelskyddsområdesskyltar under perioden.

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter : Mört, Sarv, Abborre, Siklöja, Braxen, Sutare, Gädda, Nors, Björkna,Sandkrypare, Gös, Benlöja, Gärs, och Sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Tillgången på gädda i Åsnen bedöms vara mycket god. Provfisket visade en mycket riklig tillgång på abborre i Julöfjorden, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. I Skatelövsfjorden och Kolsvatten bedömdes tillgången som god medan den var mindre god i Horgefjorden. De senaste tio åren har gösen ökat mycket och sjön har blivit mycket attraktiv för sitt fina gösfiske.

Visited 299 times, 1 Visits today

Related Kategorier

 • Vemboö bygdegårdsförening

  Vemboö bygdegårdsförening

  Välkommen till Vemboö bygdegårdsförening!

  Vemboö bygdegårdsförening ligger i Kärrasand, på Vemboö utanför Urshult.Ta gärna del av vårt kalendarium för att se vilka aktiviteter som anordnas under året.

 • Åsenrökeriet

  Åsenrökeriet

  Uppbyggnad efter branden av rökeriet pågår planenligt

 • Fridafors Fritidscenter

  Fridafors Fritidscenter

  Fridafors Fritidscenter
  är ett äventyrs- och aktivitetscenter med våffelcafé som ligger på en ö i Mörrumsån.
  Vi har en 60-tal olika aktiviteter att välja mellan som handlar från enkla klurigheter till avancerade stationer som måste lösas av hela gruppen
  Det gäller samarbete, kompromisser och kommunikation.
  Stationerna kan består av Luftvapenskytte, Yxkastning, Bågskytte, Vattengungan, Vattenrännan, Vattenballonger, Å-hopp, A:et, GPS m.m.
  Genom de äventyr vi har så ställs individen och gruppen inför roliga och spännande aktiviteter där man svetsas samman
  som grupp eller stärks som egen person.
  Eller provar våra goda våfflor i vårat våffelcafé:
  Ett besök på Fridafors FritidsCenter ska vara ett stort nöje och avkoppling och mycket skratt.
  Därför ordnar vi till även mat, logi och konferenslokaler -vi fixar allt.
  Vill man grilla själva så går även det fint.

  Alla skall kunna komma och ha rolig.