Åsnens fiskevårdsområde

Välkommen att fiska i Åsnen en fantastisk sjö på många sätt. Ett Fiskeparadis på 15.000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km! Förutom storslaget fiske med chans att fånga Smålands största byten bjuder Åsnen på storslagna scener och ett enastående friluftsliv. Sjön har många öar, fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

Åsnen är inte bara ett fiskeparadis. I och runt Åsnen häckar även en mängd fågelkolonier som till exempel örn, storlom, fiskjuse och lärkfalk. För att skydda dessa kolonier har flera öar och känsliga områden reserverats med tillträdesförbud under perioden 1/4 – 31/7. Dessa områden är märkta med fågelskyddsområdesskyltar under perioden.

I sjön kan man fånga t.ex. gädda, abborre, gös och ål. Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiske-undersökning erhölls följande 14 fiskarter : Mört, Sarv, Abborre, Siklöja, Braxen, Sutare, Gädda, Nors, Björkna,Sandkrypare, Gös, Benlöja, Gärs, och Sik. Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön.

Tillgången på gädda i Åsnen bedöms vara mycket god. Provfisket visade en mycket riklig tillgång på abborre i Julöfjorden, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. I Skatelövsfjorden och Kolsvatten bedömdes tillgången som god medan den var mindre god i Horgefjorden. De senaste tio åren har gösen ökat mycket och sjön har blivit mycket attraktiv för sitt fina gösfiske.

Visited 13 times, 5 Visits today

Related Kategorier

 • Åsenrökeriet

  Åsenrökeriet

  Uppbyggnad efter branden av rökeriet pågår planenligt

 • Fridafors Fritidscenter

  Fridafors Fritidscenter

  Fridafors Fritidscenter
  är ett äventyrs- och aktivitetscenter med våffelcafé som ligger på en ö i Mörrumsån.
  Vi har en 60-tal olika aktiviteter att välja mellan som handlar från enkla klurigheter till avancerade stationer som måste lösas av hela gruppen
  Det gäller samarbete, kompromisser och kommunikation.
  Stationerna kan består av Luftvapenskytte, Yxkastning, Bågskytte, Vattengungan, Vattenrännan, Vattenballonger, Å-hopp, A:et, GPS m.m.
  Genom de äventyr vi har så ställs individen och gruppen inför roliga och spännande aktiviteter där man svetsas samman
  som grupp eller stärks som egen person.
  Eller provar våra goda våfflor i vårat våffelcafé:
  Ett besök på Fridafors FritidsCenter ska vara ett stort nöje och avkoppling och mycket skratt.
  Därför ordnar vi till även mat, logi och konferenslokaler -vi fixar allt.
  Vill man grilla själva så går även det fint.

  Alla skall kunna komma och ha rolig.

 • SFK Firren Urshult

  SFK Firren Urshult

  Lite info från SFK Firren i Urshult, där vi vill informera om olika aktiviteter och medlemsförmåner som gäller vid ett medlemsskap i SFK Firren.

  Medlemsavgift. Medlemsavgiften vill vi att Ni betalar med det inbetalningskort som medföljer detta infobrev. Medlemsavgiften är följande för 2015.
  Senior: 120:- Junior 60:- Familj 240:- Junior är man till det år man fyller 17 år. Vi är tacksamma om ni betalar snarast, vårt verksamhetsår börjar 1 oktober.

  Vid inbetalning av familjemedlemskap är det viktigt att Ni fyller i samtliga familjemedlemmar, och födelseår på barnen på inbetalningskortet. Barn ingår i familjemedlemskap t.o.m 17 år. Detta för att vi skall kunna föra ett aktuellt medlemsregister. Ett medlemskort kommer att skickas till Er när vi erhållit betalning. OBS gäller ej som fiskekort. Detta kort skall uppvisas när Ni vill utnyttja era medlemsförmåner. Skall Ni deltaga i SM eller DM tävlingar måste Ni lösa ett medlemskap i Sportfiskarna. SFK Firrens bankgironummer är 886-0694

  Fiskekort. Klubben säljer årsfiskekort till rabatterat pris till medlemmar dessa finns att köpa hos Jörgen K 0477-20807 och Inge A 0477-20558.
  Kortet gäller 1 år från inköpsdatum.

  Tävlingar. Klubben anordnar egna klubbtävlingar och deltager i DM och SM. Tävlingsdatum anslås på hemsidan och på anslagstavlor.
  Kontaktman för tävlingarna är Alexander Jeanson 073-8278081 och Adam Ingvarsson 073-4236086. Tävlingsregler kommer att finnas på hemsidan.

  Medlemsförmåner
  Rabatter. Vid uppvisande av medlemskortet erhåller Du rabatt med 20% hos Lindgrens. Obs detta rabatterbjudande gäller endast köp av fiskeutrustning.
  Fiskestugan. Fiskestugan finns möjlighet att hyra för föreningar, företag och medlemmar (som har varit medlem ett år) . Kostnad 400 kr/ dygn. Kontaktman för uthyrning av stugan är Mikael Gustavsson 070-3103907.