Linneryds hembygdsförening handelsboden

Linneryds hembygdsmuseum

Kyrkstallarna, som rymde över 200 spiltplatser, byggdes på 1860-talet och ägdes av bönderna, som höll dessa i stånd. Sockenstugan byggdes samtidigt och inrymde samlingssal, skollokaler och bostäder för lärare. Stallarna förföll alltmer efter 1920-talet. År 2000 fick hembygdsförening dispositionsrätt till stallbyggnaderna för att inrätta ett hembygdsmuseum. Kostnaderna löstes med privat sponsring och offentliga medel som uppgick till ca. 3 miljoner.

”Historiskmötesplats för framtiden”.
I museet finns utställningar om kyrkomiljön, skolmiljön, lanthandel, hemmiljö, jord och skogsbruk, skomakeri, borstbinderi, snickeri, bykmiljö mm.

Visited 2392 times, 3 Visits today

Tagged In Se och göra

Related Kategorier

 • Smöramåla Keramik

  Smöramåla Keramik

  I 30 år har jag haft min ateljé och försäljningslokal i gammal miljö på Smöramåla Södergård, alldeles i utkanten av Urshults samhälle.
  Här formar jag och drejer jag mina föremål i stegodslera. Både bruksföremål för vardagen och konstföremål som reliefer och skulpturer.
  Under senare år har kavlade och handmålade vaser och fat blivit något av min specialidé, där varje föremål blir unikt.

  Mitt uttrycksmedel i konsten blev tidigt leran. Att arbeta som keramiker förverkligades när jag återvände till min föräldrargård i Smöramåla, Urshult. Här i lantlig miljö slog jag mig ned med min familj. Plats för arbetslokaler och galleriutrymme fanns det gott om i boningshus, ladugård och övriga uthus. Inspiration till former, dekorer och val av objekt i mitt skapande har till stor del hämtats från min nära omgivning i livet. Det är familj, barn, kvinnor och natur som går igen både som mönster på drejade eller kavlade föremål och i mina skulpturer. Både motiv och former är snabbt komponerade, har en jordnära förankring och har ett mönster som är enkelt och stilrent.
  Genom åren har jag kombinerat produktion av bruksföremål med skapande av alster med mer konstnärliga ambitioner. Det sistnämnda i form av mindre skulpturer, större skålar, vaser i drejnings eller kavlingsteknik. Även om keramiken varit huvudsysslan har jag också prövat på akvarellmåleri som även den är en teknik som ligger mig nära. I Tingsrydgruppen har jag varit med sedan starten 1982 och föreningen har givit mig fina möjligheter att utvecklas i konsten och inspirerat mig till vidareutveckling i mitt skapande.

  CV

  Född 1953 Urshult, Sverige

  Utbildning
  Keramikutbildning vid Oskarshamn folkhögskola 1973-1974
  Capellagården 1975
  Grimslöv folkhögskola 1974-1976

  Medlem

  Tingsrydsgruppen 1982 –
  Kronobergsslöjdarna 19998-2001
  Handelsgården Sverige 1996-2000
  Eld och lågor 1978 -1982

  Utställningar

  2008 Urshults kyrka 200år
  2007 Åkonst ,Tingsryd
  2007 Tingsrydsgruppen 25 år, Tingsryd
  2006 Ålshults herrgård, Ryd
  2005 Galleri, Gross Kumerfeldt, Tyskland
  2004 Reinach, Schwiez
  2003 Emmaboda Konstförening
  2003”Fasetter”, Trelleborgs Museum
  2002 ”6 – sinnet, Vetlanda Museum
  2002 ”4 elementen”, Kurrebo/Lunnabacken, Urshult
  2002 ”4 elementen”, Museum Langes Tannen, Uetersen, Tyskland
  2002 Teatro Municipal, BeniCasim, Spanien
  2001 ”Body & Soul”, Bordesholm, Tyskland
  2001 ”Begegnungen”, Strausberg, Tyskland
  2001 Kulturen i Lund
  2001 ”Body & Soul”, Kulturhuset, Tingsryd
  1999 Het Glazen Huis, Amsterdam
  1999 IKEA 25 år i Hamburg
  1998 Petri Galleri, Rostock, Tyskland
  1998 Galleri EL, Elblang, Polen
  1998 Almi, Växjö
  1997 Länsstyrelsen i Växjö
  1997 ”Andlighet i konsten”, Djurgårdskyrkan, Stockholm
  1997 ”Andlighet i konsten, Sockenstugan, Urshult
  1997 ”Nordische Impressionen”, Bordeshom, Tyskland
  1997 Kvinnomuséet, Växjö
  1997 ”La Brisa Nordica”, BeniCasim, Spanien
  1996 Andlighet i Konsten, Tingsryd
  1995 Galleri Gränslösa, Åseda
  1995 Signe Kunstlag, Norge
  1995 Medevi Brunn, Motala
  1995 Galleri Carneval, Öland
  1994 Electrolux, Ingelstad
  1993 Länsstyrelsen, Växjö
  1993 Kulturdagar, Växjö
  1993 Rådhuset Rellingen, Hamburg
  1993 Konstens vecka, Växjö
  1993 Röda ladan, Växjö
  1991 Galleri De 20, Växjö
  1988 Lübars, Berlin
  1987 Galleri De 20, Växjö
  1986 Kulturen, Lund
  1986 Rådhuset, Vadstena
  1985 Koopmansbevis, Amsterdam
  1985 Galleri 2 Rn, Bornholm
  1984 Lübars, Berlin
  1979 Karlshamns konsthall

  Övrigt

  Deltagit i Tingsryd kommuns Konstrunda sedan 1981
  Offentliga utsmyckningar i Odense, Danmark och i Urshults kyrka
  Stipendier
  Tingsryds kommuns kulturstipendium 1978

 • Krösonabanan

  Krösonabanan

  Nättraby-Alnaryd-Elmeboda järnväg.
  Krösonabanan, som den kallades i folkmun.

  Här, på gränsen mellan Blekinge och Småland tog verkställande direktör Axel E. Lindvall första spadtaget den 27 maj 1908 för utbyggnad av banan från Eringsboda till Älmeboda över Yxnanäs och Rävemåla. Kostnaden för denna etapp på 18 km belöpte sig till något över 300.000:- kronor. Spårvidden var 600 mm.

  Den högtidliga invigningen skedde i Älmeboda den 29 december 1910. Ett flaggprytt extratåg förde de inbjudna upp till Älmeboda station, som var festligt dekorerad med flaggor och äroport.
  Den lilla banan gick med åren allt sämre och man tvingades lägga ner driften den 1 december 1939.

  Minnesmonumentet, som restes här vid invigningen, restaurerades 1996 på initiativ av hembygdsföreningarna i Yxnanäs och Rävemåla. 1998 firades här 90-årsdagen, då Eringsboda och Yxnanäs hembygdsföreningar tillsammans framförde ett bygdespel om Krösnabanan.

 • Flåboda Domarring

  Flåboda Domarring

  Domarring är en rund eller avlång stensättning med ca 6 – 10 m i diameter och bestående av lagda eller stående stenar, oftast 9 – 12 st. Domarringar förekommer endast i Norden och i Sverige endast i Götaland. Nyare undersökningar visar att de i regel utgör gravminnesmärken, men de kan även ha använts som offer och tingsplatser, varför benämningen domarring ej är så missvisande.