Se och göra

Soldaten Marsch Jordkula Nils Gummesson Marsch (eller Mars som han ofta kallades) var född i Väckelsång den 7/11 1807 och tjänstgjorde som soldat för roten 104 Jätsbygd…Read more…

Knapelid är en underbar utsiktspunkt över sjön Rottnen.Read more…

Mörrumsån upp till Åsnen har varit en av de viktigaste vattenvägarna söderifrån in i Värend. Därom vittnar talrika lösfynd från stenåldersboplatser.Read more…

Konga Tingsryd

View More Details

I skogarna utanför Konga väster om Tingsryd finner du denna raritet. Denna välbevarade byggnad var bebodd nästan in i våra dagar.Read more…

Aggaå Tingsryd

View More Details

Denna vackra stenbro byggdes under 1870 talet av brobyggare Persson från Stenslanda i Tävelsås.Read more…