Tingsås Hembygdsförening

Vi är en förening som gärna vill ha aktiva medlemmar. Därför har vi arbetskvällar vår och höst då vi sysslar med praktiska arbeten i hembygdsgården. Det finns mycket att göra med både trädgård och samlingar. Här finns arbete för den som gillar att städa eller sy, skriva, sortera,putsa, kllistra,hugga ved, räfsa, måla, reparera eller identifiera människor på gamla foton. Under tiden finns det plats för prat, skratt och trivsel, då det är dags för kaffe så är det endast trivsel och glad samvaro som gäller. En och annan idé gällande hembygdsföreningen får gärna kläckas då.

Föreningen samlar också på minnen från människor som bott i socknen. Jag minns en gång en man som satt i hembygdsgården och berättade om sin far. De var en stor familj på ett mycket litet jordbruk. Fadern fick ge sig ut på andra arbeten för att försörja familjen. När han var rallare uppe i Norrland fick han båda benen avklippta av tåget. Detta hindrade inte honom att försöka försörja familjen. Han tog sig varje år till betorna i Skåne och låg där och gallrade. Endast det året han blev rånad på hemvägen fick barnen ut och tigga. Sonen skänkte föreningen en målat porträtt av sin far. Målningen var gjord av en fattig målare i Tingsås som fattat sympati för denne kämpande man. Vill Du se denna målning så är Du välkommen till vår Hembygdsgård.

Visited 1395 times, 1 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings