Flåboda Domarring

Domarring är en rund eller avlång stensättning med ca 6 – 10 m i diameter och bestående av lagda eller stående stenar, oftast 9 – 12 st. Domarringar förekommer endast i Norden och i Sverige endast i Götaland. Nyare undersökningar visar att de i regel utgör gravminnesmärken, men de kan även ha använts som offer och tingsplatser, varför benämningen domarring ej är så missvisande.

Visited 5215 times, 2 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings