Krösonabanan

Nättraby-Alnaryd-Elmeboda järnväg.
Krösonabanan, som den kallades i folkmun.

Här, på gränsen mellan Blekinge och Småland tog verkställande direktör Axel E. Lindvall första spadtaget den 27 maj 1908 för utbyggnad av banan från Eringsboda till Älmeboda över Yxnanäs och Rävemåla. Kostnaden för denna etapp på 18 km belöpte sig till något över 300.000:- kronor. Spårvidden var 600 mm.

Den högtidliga invigningen skedde i Älmeboda den 29 december 1910. Ett flaggprytt extratåg förde de inbjudna upp till Älmeboda station, som var festligt dekorerad med flaggor och äroport.
Den lilla banan gick med åren allt sämre och man tvingades lägga ner driften den 1 december 1939.

Minnesmonumentet, som restes här vid invigningen, restaurerades 1996 på initiativ av hembygdsföreningarna i Yxnanäs och Rävemåla. 1998 firades här 90-årsdagen, då Eringsboda och Yxnanäs hembygdsföreningar tillsammans framförde ett bygdespel om Krösnabanan.

Visited 4765 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings