Rössjö kanal

Rössjön sänktes på 1850-talet 1,5 meter. Ytterligare sänkning gjordes i slutet av 1890-talet med 1,5 meter (Sammanlagt 3 meter).

Här genomfördes en stor kostnadskrävande torrläggning av den grunda Rössjön. Denna del av företaget är en murad sträcka av 350 meter och man beräknade att 7.619 kubikmeter material bortschaktades. Därtill kom dikning på sjöbottnen jämte bidiken på 6.985 meter. Man beräknade att landvinningen blev 260.9 hektar inklusive ”impedimenter”. Kostnaden uppgick till 16.000:- varav utloppskanalen gick på 10.850:-. Resultatet blev emellertid en besvikelse. Man hade räknat med mera slåttermarker, som istället blev till betesmark och är numera sankmark. Allt fiske och den vackra vattenspegeln försvann, man fick stenbundna strandlinjen. Den vackra naturen är ovärderlig och den blev heller inte alls värderad. Skogen har gjort sitt intåg med sly och buskar. Allt arbete med schaktning och kallmurar har utförts med handkraft.

Visited 5507 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings