Badplats Nabben

Bada vid badplatsen Nabben i Linnerydssjön söder om Linneryd

Belägen på en udde vid Linneryds Camping i Linnerydssjön söder om samhället finner du denna badplats. Här finns en brygga, omklädningshytter, en stor gräsyta, toaletter, lekplats samt en 15 meter lång sandstrand. Siktdjupet i sjön är ungefär 0,2 meter.

Visited 1862 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings