Bastaremåla blockfält

Blockfältet utgörs av ett block- och stenfält i bäckdalen från Bäckaskoga göl. Blocken (större än 20 cm i genomskärning) och stenarna (2-20 cm) har en gång transporterats av inlandsisen och avlagrats i ett kraftigt smältvattenflöde vid isens avsmältning för c:a 11 000 år sedan. Grus, sand och finare jord har spolats bort av rinnande vatten, bl.a. under snösmältningen på våren. Genom inverkan av tö och frost torde kvarliggande block ha lyfts och bildar nu en blockbeläggning. Runda stenar har slipats genom att de stötts och nötts mot varandra. De kallas ibland rullsten och har gett namn åt  våra rullstensåsar, som är uppbyggda av sådana block. Spruckna kantiga block har formats av frostpåverkan.

På somrarna ser man inget vatten, men det kan höras porlande långt ner i underjorden. Källan varifrån vattnet kommer är Arasjöarna.

Visited 2724 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings