Bjurkärr Naturreservat

Bjurkärr naturreservat är ett mycket välbesökt reservat. Det ligger på en halvö mitt i sjön Åsnen och är till största delen klädd med bokskog. De äldsta träden är omkring 250 år gamla. I bokskogen finns c:a 100 s.k. ”Karolinerekar” insprängda. Enligt sägnen är det ekollon som hemvändande karoliner planterade på 1700-talet som gett dessa raka, högstammiga ekar.
Under vinterhalvåret erbjuder Bjurkärr fina möjligheter att studera havsörn och storskrake. Även enstaka kungsörnar brukar också dyka upp. Antalet rastande storskrakar brukar kulminera i månadsskiftet november/december. Upplev detta fantastiska skådespel från bl.a. Bjurkärrs naturreservat, när fisken drivs in på grundare vatten där de blir ett lätt byte för storskrakarna. Upptill 20.000 storskrakar har fiskat samtidigt i sjön Åsnen.

Visited 3498 times, 1 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings