Dalgångsstugan i Konga

I skogarna utanför Konga väster om Tingsryd finner du denna raritet. Denna välbevarade byggnad var bebodd nästan in i våra dagar.

1859 flyttade Håkan Sunesson med hustru och tre barn till Örmo, sedermera Konga. Sunesson hade fått anställning på Örmo järnbruk. Han hade ingenstans att bo med sin familj men löste bostadsfrågan genom att bygga en backstuga.

Att ”gräva sig ner i en backe”, bygga en backstuga, var ofta den fattiges enda utväg för att skaffa bostad. Backstugan var billig och den höll den värsta vinterkylan borta. Med ett par starka armar att gräva med, några timmerstockar att bygga med, en dörr och ett fönster och bostadsfrågan var löst. Golvet var trampat jordgolv.

Sunesson menade dock att han skulle bygga ett riktigt hus åt sig och sin växande familj. Så blev det inte. I stället byggdes stugan till med ett kök, som också var förstuga, vedbod och hönshus.
Vattnet i Krokfjorden höjdes när sulfitfabriken anlades 1889, stugan låg från början längre från vattnet.

Stugan var bebodd till 1934 då ”Helena i Dalgången” dog. Helena föddes samma år som stugan byggdes och hon har bott där hela sitt liv.

Dalgångsstugan skänktes till Södra Sandsjö Hembygdsförening 1955 av dåvarande ägaren Klippans Finpappersbruk. Hembygdsföreningen återställde den i ursprungligt skick och den återinvigdes 1964.

Källa Sandsjöboken 1971.

Södra Sandsjö Hembygdsförening.

Visited 7528 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings