Jordens axel i Ugglekull

På en bokskogsklädd höjd i Ugglekull står en rest sten. Den registrerades som fornminne redan vid den första fornminnesinventeringen i våra trakter. Vid senare inventeringar har Riksantikvarieämbetet kommit fram till att den är en del i en delvis raserad domarring.

Traditionen kring Jordens Axel säger att detta är axeln som vår planet kretsar kring.

Hur viktigt det är att Jordens väg i himlarymderna ej rubbas för att klimat och årstider ej ska komma ur led förstod även våra förfäder. Därför smordes Jordens Axel varje nyår med öl.

För att hålla traditionen levande görs så även i vår tid .Den sköttes och smörjdes dagligen med öl från bygden av en bonde för att friktionen med jordskorpan skulle bli så liten som möjligt och jordbävningar ett minne blott. Bonden dog och öltillverkningen upphörde och jordbävningarna satte ny fart.

Visited 2954 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings