Kornalycke badplats

Ligger mellan Hunnamåla och Gäddeviksås. Om ni kommer från Tingsryd tag höger in på den lilla vägen vid skylen Kornalycke 1, parkera under kraftledningen och gå de c:a 100 meterna ner till Mien. Badplatsen är mycket långgrund och lämplig för icke simkunniga barn. Någon sandstrand ovan vattenytan finns inte, men en fin gräsbevuxen liten äng för solbadare kompensera det. Sandbottnen syns tydligt långt ut i den klara sjön med ett siktdjup på över 5 meter se bild 4.

Visited 2288 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings