listing

Tjärbränning sker i en tjärdal. Vanligen bygger man en tjärdal som en trattformig, rund grop, ingrävd i en slänt. Tjärdalens konstruktion framgår av figur nedan.Read more…

Minner oss om den tid, då vargen ännu var ett hot betande djur och ibland även mot klavbundna djur i ladugårdarna.Read more…

Blockfältet utgörs av ett block- och stenfält i bäckdalen från Bäckaskoga göl.Read more…

Ryd Tingsryd

View More Details

Strax söder om stenvalvsbron i Blidingsholm och landsvägsbron, ligger tre järnvägsbroar  från år 1900 då Kvarnamåla – Norraryds järnväg tillkom.Read more…

Jordkulan i Froaryd är en rekonstruktion gjord av byborna till minne av denna boendeform, som var förbehållen de allra fattigaste.Read more…