Lunnabacken

Lunnabacken är en gammal hednisk kultplats som genom tiderna blivit en samlingspunkt för urshultsborna men även för alla trogna besökare av bygden. Här finns socknens högsta punkt (187 m ö h), en vidunderligt vacker utsikt över sjön Åsnen och sedan decennier även Urshults sockens hembygdsgård Odensvallahults säteri. I anslutning till backen ligger Kurrebo. Genom en strövstig når man också Kärrasand med bad och förlustelser.

I hembygdsgården på Lunnabacken försöker man skildra livet som det var förr i tiden. Lunnabacken är idag ett naturreservat som förvaltas av hembygdsföreningen Gamla Urshult. Här finns föreningens hembygdsgård från 1700-talet, Odensvallahults säteri med mangårdsbyggnad, visthus, smedja och ladugård. Hembygdsgården på Lunnabacken är den äldsta bevarade byggnaden i Urshults socken. Här kan du se lokala föremål som har varit i bruk hundratals år och utsökta bonadsmålningar av den berömde Clement Håkansson från Urshult. På backen arrangeras många evenemang, från konserter, hantverksdagar och sommarfester på friluftsbanan till bröllop och dop.

Lunnabacken är en naturlig samlingsplats för bygdens folk, här lever traditionerna vidare. Bokskogen i sluttningen mot åsnen är i stort lämnad orörd för att gynna det växt- och djurliv som är knutet till naturskogsartad ädellövskog. Här finns spår av röjningsrösen som bedöms vara medeltida åkerbruk. Genom skogen går den så kallade kärleksstigen mellan Kärrasand och Kurrebo. Inom det biotopskyddade området finns gamla grova linda som bär spår av hamling (lövtäkt).

Visited 4369 times, 5 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings