Blodberget

Blodberget ett gravfält intill sjön Åsnen.
Blodberget är en urbergskulle med ek och fårsvingelsamhällen. Här ligger gravfältet och utsikten över sjön Åsnen och Blodviken är tilltalande. Gravfältet ligger i Skatelövs socken och omkring platser i dess närhet finns ett otal sägner och skrönor, de flesta av dem berättade av Rudebeck under 1600-talet. Gemensamt för berättelserna är att Värend och dess storslagna historia står i centrum. En central person är den rådiga kvinnan Blända som tillsammans med andra värendskvinnor besegrade en dansk här genom att låta dem dricka sig berusade och då de somnat dräpte kvinnorna hela hären.
Jordens undergång inträffar då stenen till vänster har kasat ner i sjön Åsnen. Se bild ovan.
Gravfältet Blodberget härrör från yngre järnåldern, 500 eKr – 1050 eKr. och är beläget på en höjd invid sjön Åsnen. Intill ligger den s k. Blodviken. Ett stort slag stod enligt Rudebeck på denna plats och efter slaget skall den segrande hären ha tvättat av sig blodet i denna vik. Gravfältet omfattar tolv högar, en treudd, två resta stenar och ett röse. Högarna är mellan åtta och tio meter i diameter. Treudden har ca fjorton meter långa, svagt insvängda sidor.

Nedanför gravfältet finns en ängslada restaurerad sommaren 1998. I ladans väggar lär ingå virke från Skatelövs gamla kyrkas klockstapel.

Visited 5329 times, 2 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings