Lindalafallet

Herr Lindal var mjölnare på Lindalakvarnen och malde mjöl åt bönderna i byarna Aramo , Buskaboda och Hätteboda med flera. Bönderna hade under en längre tid misstänkt att lite mjöl försvann vid varje malning. Och så en dag beslöt sig bönderna för att ge mjölnaren en ”omgång”. Tumult uppstod nere på kvarnen, vilket slutade med att Lindal lämnade jordelivet. Någon rättssak blev det naturligtvis aldrig av detta. Lindal lastades upp på en hästvagn och kördes skyndsamt till kyrkogården i Urshult där han begravdes Vedergällning skulle utkrävas och enligt överenskommelse med bönderna kom man överens om att 2 oxar skulle gälla som böter för detta dråp och därmed var saken klar.

Visited 2648 times, 5 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings