Hembygdsföreningen Gamla Urshult Kyrkstallarna

I Sockenstugans närhet är en rest av de långa rader stallar som en gång fanns utmed den gamla landsvägen förbi Urshults kyrka. Här rastade kyrkfolket sina hästar och här kunde de intaga medhavd kost. Stallarna har funnits så länge farbara vägar fanns till kyrkan och försvann, när den nya landsvägen sträcktes förbi kyrkan och automobiler och cyklar ersatte hästskjutsarna. De kvarvarande stallarna skall bevaras och komplettera Sockenstugan.

Visited 2851 times, 2 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings