Hargstenen

Hargstenen

i Siggahult är enligt folktraditionen en plats där offerkult i äldre tider bedrivits.
”Hargstenen” består av ett stort stenblock å vars översida finnes en skålformig fördjupning vari man som ”offer” ”smorde” med smör, flott, honung eller något annat som man därmed ville blidka de oculta dolda makter, som man då trodde på.
Cirka 70m meter sydost om ”Hargstenen” fanns en offerkälla vari man brukade offra pengar eller andra föremål och samtidigt uttalade någon önskan som man då trodde skulle uppfyllas.
Som bot för sjukdomar drack man av vattnet eller tog med hem för att därmed smörja sjuka kroppsdelar.
Denna ”Kultplats” ligger i gränsområden till 3 socknar – c:a 400 mtr från allmän väg – och lär härav ha varit mycket besökt. Alldeles intill ligger ”Torsabrånen”, där guden Tor höll till. Även detta torde påverkat platsens magiska betydelse.

Visited 2160 times, 1 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings