Varggropen i Bastaremåla

Minner oss om den tid, då vargen ännu var ett hot betande djur och ibland även mot klavbundna djur i ladugårdarna. Bönderna ville skydda sina djur genom organiserad skallgång och väl dolda fällor. Till en varggrop lockades den hungriga vargen genom en bräkande get som bete och möttes där av dödande spjut eller gevärssalvor.

Visited 3202 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings