Bogrens Smedja

Bogrens smedja

byggdes c:a 1865 av Frans August Petersson och var i bruk fram till 1970-talet. Den gamla smedjan har alla inventarier kvar, precis som det såg ut den sista arbetsdagen. 1991 renoverade hembygdsföreningen smedjan och ett nytt tak lades på.

Visited 2793 times, 4 Visits today

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings