Linneryds marknad

Marknadsplatsen har i gångna tider haft stor betydelse för folk och bygd, där var den ”stora träffen”. Här råkades (träffades) släkt och vänner, hit kom folk ”fjärran ifrån”. Här gjordes affärer och här avtalades mer eller mindre viktiga ärenden.
Här gavs goda tillfällen för ”Bönemannen” att sammanföra fästfolk. Förvisso är det många som genom tiderna, här funnit sin ”livspartner”.
Den gamla betydelsen som marknaden hade förr, finns inte så mycket av numer och särskilt nu inte vid sin gamla höstliga tidpunkt, men som gammal tradition och allmänt folknöje önskar vi att den även framgent skall bestå. Denna gamla marknadsplats med sina gamla gråa marknadsbodar från sent 1600-tal minner oss om gångna tiders handel och vandel.

Visited 4032 times, 2 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings