Jordkulan i Tåget

Soldaten Marsch Jordkula

Nils Gummesson Marsch (eller Mars som han ofta kallades) var född i Väckelsång den 7/11 1807 och tjänstgjorde som soldat för roten 104 Jätsbygd vid Kinnevalds kompani under åren 1827 och 1839. Hans hustru hette Eva Andersdotter och var född 1791.

Troligen hade han fått avsked på grund av sjukdom, ty han omnämnes i husförhörslängden som utfattig och sjuklig. Han flyttade 1844 till Törnabygd och kom 1850 till Tåget.

Under år 1850 fick Nils Gummesson som fattighjon bidrag från fattigvårdeetyrelsen till uppförandet av en stuga med 3 riksdaler och 12 skilling banco och för detta byggde han denna jordkula, som han sedan bebodde till 1891 eller 1892, då han flyttase till fattiggården Jätsbygd där han dog 1896.

Åkrokens Nya Byalag beslöt på sitt årsmöte 1984 att undersöka om det vore möjligt att återuppbygga stugan för att visa efterkommande släkter hur fattiga människor kunde bo i slutet på 1800 talet.

Hemmansägare Arthur Wirdebo, som ägde marken, gav byalaget dispositionsrätt till ett markområde omkring stugruinen. Genom gåvor av stockar och frivilligt arbete i c.a 600 timmar samt kontanta utbetalningar av 2295 kronor har stugan blivit som den är,

Marschastugan återinvigdes den 27 augusti 1988.

Visited 3834 times, 1 Visits today

Tagged In Se och göra

Add a Review

Rate this by clicking a star below:

Related Listings