Sevärdhet

I Sockenstugans närhet är en rest av de långa rader stallar som en gång fanns utmed den gamla landsvägen förbi Urshults kyrka.Read more…

Sockenstugan bildar gräns mot söder för den gamla kyrkvallen, där kyrkfolket brukades samlas och där de avlidna stod på tur för att bäras in i kyrkan till…Read more…

Med enorm energi byggde Magni detta kraftverk med tillhörande damm och enorma bröstvärn för sitt lilla hushåll, som var beläget i Aramo by c:a 1 km från…Read more…

Herr Lindal var mjölnare på Lindalakvarnen och malde mjöl åt bönderna i byarna Aramo , Buskaboda och Hätteboda med flera.Read more…

Tjärbränning sker i en tjärdal. Vanligen bygger man en tjärdal som en trattformig, rund grop, ingrävd i en slänt. Tjärdalens konstruktion framgår av figur nedan.Read more…