Sevärdhet

Slungastenen vid Knallehall ligger och vippar på sin berghäll som erinran om den tid, då sagan föddes och jättarna oroades av klockklangen från kyrkan i Hwam och…Read more…

Väderkvarnen i Segersnäs är den enda väderkvarn, som är bevard på ursprunglig plats i Urshult.Read more…

Kyrkplatsen i Bosgård är utmärkt med ett storslaget stenmonument. Där låg en gång de första kyrkorna eller kyrkan i Urshult, som då benämndes Hwam.Read more…

På en bokskogsklädd höjd i Ugglekull står en rest sten. Den registrerades som fornminne redan vid den första fornminnesinventeringen i våra trakter.Read more…

Lunnabacken är en gammal hednisk kultplats som genom tiderna blivit en samlingspunkt för urshultsborna men även för alla trogna besökare av bygden.Read more…