Sevärdhet

Hargstenen i Siggahult är enligt folktraditionen en plats där offerkult i äldre tider bedrivits.Read more…

Bogrens smedja byggdes c:a 1865 av Frans August Petersson och var i bruk fram till 1970-talet.Read more…

Marknadsplatsen har i gångna tider haft stor betydelse för folk och bygd, där var den ”stora träffen”.Read more…

+46 (0)707577300

Tingsryd

View More Details

Älgriket är en modern djurpark där man kan se älgar, kronhjortar, dovhjortar och rådjur i deras naturliga miljö.Read more…

Linneryds hembygdsmuseum Kyrkstallarna, som rymde över 200 spiltplatser, byggdes på 1860-talet och ägdes av bönderna, som höll dessa i stånd.Read more…